Học chứng chỉ kế toán

Tài liệu kế toán

Kế toán Hàng hóa bị hư hỏng

Kế toán Hàng hóa bị hư hỏng
Hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên (rỉ sét, oxy hóa) , hết hạn sử dụng có được tính vào chi phí...