Học chứng chỉ kế toán

Luật thuế mới

Chiết khấu thương mại cho đại lý nếu trả bằng tiền phải chịu thuế TNCN Ngày 25/04/2017, Tổng cục thuế ban hành...