Học chứng chỉ kế toán

Luật thuế mới

Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Căn cứ Luật...