Học chứng chỉ kế toán

Tài liệu kế toán

Giải đáp thắc mắc về góp vốn điều lệ

Giải đáp thắc mắc về góp vốn điều lệ
*Vấn đề 01: Thời hạn gốp vốn: +Từ 2014 trở về trước áp dụng Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng...