Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Báo cáo tài chính nộp lại qua mạng có được không

Báo cáo tài chính nộp lại qua mạng có được không

Báo cáo tài chính có được nộp lại không? Nộp lại báo cáo tài chính theo hình thức nào? Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

 

1. Báo cáo tài chính sai có được nộp lại không

Tại điểm a khoản 5 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính qui định:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:”

Theo qui định trên ta thấy

Doanh nghiệp được nộp lại báo cáo tài chính.
Thời gian nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp vào bất cứ ngày làm việc nào, nhưng trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp.
Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính ( Chi tiết mẫu công văn mời các bạn tham khảo tại bài “Công văn giải trình nộp lại BCTC”

 

chỉ số phân tích báo cáo tài chính

2. Hồ sơ khai bổ sung khi nộp báo cáo tài chính.

Theo điểm b khoản 5 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính qui định:

“b) Hồ sơ khai bổ sung

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp khi làm báo cáo tài chính sai phải nộp lại và khi nộp lại báo cáo tài chính sai doanh nghiệp cần có những tài liệu sau:

 

Quyết toán thuế TNCN, thuế TNCN đối với một số trường hợp đặc biệt
A/ Các tài liệu cần phô tô

1– Phô tô các hồ sơ đăng ký kinh doanh từ cấp lần đầu đến các lần bổ sung
2– Phô tô các tờ khai thuế (đối với các tờ khai nộp bản giấy lên CQT) các năm (cung cấp ngay – trong thời gian sớm nhất):
+ Thuế GTGT và Kết xuất file excel
+ Thuế TNDN và Kết xuất file excel hoặc file PDF
+ QT-TNDN & BCTC và Kết xuất file excel hoặc file PDF- kèm bảng cân đối tài khoản

+ QT – TNCN và Kết xuất file excel hoặc file PDF
+ Tờ khai thuế khác (nếu có), thuế nhà thầu (bản quyền, chuyển giao công nghệ …)

3– Phô tô các biên lai đã nộp tiền thuế theo các năm (lưu ý bao gồm cả chứng từ đã nộp cho năm sau, trong năm 2016 nộp cho Q4/2015 & QT TNDN 2015)

4– Bộ hồ sơ đặt in và phát hành hoá đơn (đầy đủ của các lần)

5– Biên bản đã được kiểm tra QT thuế lần gần nhất (nếu có)

B/ Kết xuất file excel

1- Kết xuất file excel các tài khoản (chi tiết & tổng hợp) lưu ý quan trọng nhất một số tài khoản phải là (chi tiết & tổng hợp như TK 131 và 331; 136, 138, 338; 152, 154, 156):
– Các TK đầu 1: 111, 112, 131….
– Các TK đầu 2: 211, 214, ….
– Các TK đầu 3: 331, 334, 338,…
– Các TK đầu 4: 411, …
– Các TK đầu 5: 511,…
– Các TK đầu 6: 632, 635, 642, …
– Đầu 711, …,
– Đầu 811, …,
(bảng cân đối Tài khoản)

2- Kết xuất file excel đối với Vay cá nhân, kết xuất bảng tính lãi chi tiết của từng khách hàng một theo từng năm

3- Kết xuất file excel dữ liệu bảng kê của thuế GTGT đầu ra, đầu vào của từng tháng một theo từng năm (lấy từ hỗ trợ kê khai thuế HTKK hoặc phần mềm kế toán)

4- Kết xuất file excel : Bảng lương hàng tháng + bảng chấm công (nếu có) ; tổng hợp cả năm (theo từng năm)

5- Kết xuất file excel :
+ Bảng kê (tổng hợp & chi tiết: theo tháng và năm) Nhập Xuất Tồn của hàng hóa , vật tư …. (lập danh mục mã hàng hóa của từng loại mã hàng) gửi kèm.
+ Các Bảng định mức nguyên nhiên vật liệu kèm theo.

6- Kết xuất file excel :

+ Bảng tính khấu hao TSCĐ -TK211;
+ Bảng tính phân bổ chi phí TK 153, 141 và 242 (nếu có).

7- Liệt kê các số tài khoản đã mở tại các ngân hàng cho đến nay.

– Số tài khoản:…..
– Tên ngân hàng:……

8- Liệt kê các cửa hàng, kho hàng, xưởng SX, VP giao dịch, VP đại diện, Chi nhánh……

Bài viết liên quan:

Leave a Comment