Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2017

Chỉ còn 8 ngày nữa là hết hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2017 (thường kỳ mỗi năm).

Theo thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, hằng năm doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm trước 25/5 và 25/11 .

 

Nơi nộp: Phòng LĐTBXH Quận huyện nơi công ty trú đóng

Lưu ý: Nếu không có thay đổi thì không phải nộp

Bài viết liên quan:

Leave a Comment