Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Chế độ thai sản khi Đóng BHXH ngắt quãng

Chế độ thai sản khi Đóng BHXH ngắt quãng

Tôi đóng BHXH từ tháng 8/2006 đến hết tháng 10/2010. Tháng 11/2010 – 4/2012, tôi không tham gia BHXH bắt buộc. Từ tháng 5/2012 tôi tiếp tục đóng BHXH bắt buộc. Tháng 9/2012, tôi sinh con, vậy thời điểm đó tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

BHXH trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 28, Luật BHXH số 71/2006/QH11, điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

Theo bà trình bày, bà có thời gian tham gia BHXH bị ngắt quãng (không tham gia từ tháng 11/2010 đến hết tháng 4/2012 là 18 tháng), sau đó bà tiếp tục tham gia BHXH (từ tháng 5/2012), tháng 9/2012, bà sinh con.

 

 

Như vậy, bà mới tham gia BHXH được 5 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Chiếu theo quy định trên, bà chưa đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ thai sản.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment