Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Doanh nghiệp muốn thay đổi con dấu cần làm gì?

Doanh nghiệp muốn thay đổi con dấu cần làm gì?

Những thay đổi về đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp từ ngày 1/7/2015?

Doanh nghiệp muốn thay đổi con dấu cần chú ý gì? Và thủ tục đăng ký ở đâu?

 

+++ Căn cứ:

– Điều 12, 13, 14, 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

– Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014

+++ Tại Điều 15. Quản lý và sử dụng con dấu

1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/7/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

3. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;

c) Hủy mẫu con dấu.

= > Theo đó:

– Trước đây việc cấp, sử dụng con dấu của doanh nghiệp do Bộ Công an quy định, theo luật Doanh nghiệp 2014 tại Điều 44, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng, lưu giữ con dấu được quy định tại điều lệ công ty.

– Thay vì phải đăng ký với cơ quan công an như luật cũ, doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Quy định này giúp doanh nghiệp đỡ phiền hà, tốn kém về chi phí, thời gian và phù hợp với xu thế chung của thế giới.

– Sau khi khắc con dấu xong, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan ĐKKD để cơ quan này đăng tải trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (dangkykinhdoanh.gov.vn). Đồng thời, cơ quan ĐKKD sẽ cấp cho Doanh nghiệp một Văn bản xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (thay cho Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp như hiện nay).

 

 

+++ Các bước thực hiện sử dụng con dấu:

1/ Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

– Doanh nghiệp liên hệ cơ sở khắc dấu để thực hiện khắc con dấu mới theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014

– Doanh nghiệp thông báo sử dụng con dấu theo quy định Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp

2/ Đối với con dấu cũ, doanh nghiệp liên hệ cơ quan cấp giấy chứng nhận mẫu dấu để thực hiện thủ tục trả con dấu để làm dấu mới nếu có nhu cầu làm lại dấu

+++ Tra cứu mẫu dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (dangkykinhdoanh.gov.vn).

Bài viết liên quan:

Leave a Comment