Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Đối tượng có thể bị tuyên bố phá sản là ai?

Đối tượng có thể bị tuyên bố phá sản là ai?

Theo thông lệ trên thế giới thì bất cứ ai (thể nhân hay pháp nhân) miễn là thương gia thì đều có thể bị toà án tuyên bố phá sản.

ở Việt Nam chỉ có cơ sở sản xuất kinh doanh nào được pháp luật gọi là doanh nghiệp thì mới có thể bị toá án tuyên bố phá sản. Chính vì vậy, luật phá sản của ta gọi là luật phá sản doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên xuất phát từ vai trò đặc biệt của doanh nghiệp này mà Nhà nước phải có sự đối xử khác so với các doanh nghiệp khác. Cụ thể là, khi doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và dịch vụ công cộng quan trọng lâm vào tình trạng phá sản thì:

 

chỉ số phân tích báo cáo tài chính

 

– Người quản lý doanh nghiệp phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan quản lý cấp trên về tình hình tài chính của mình.

– Cơ quan cấp trên trực tiếp phải có biện pháp giúp đỡ, đồng thời báo caó thủ tướng chính phủ biết để xem xét quyết định để cứu hay không cứu doanh nghiệp khỏi bị tuyên bố phá sản.

-Toà án chỉ ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc không áp dụng các biện pháp tài chính để vực doanh nghiệp.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment