Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Đóng bảo hiểm cho giám đốc công ty TNHH

Đóng bảo hiểm cho giám đốc công ty TNHH

Công ty không làm lương cho giám đốc nhưng GĐ vẫn phải đóng Bảo hiểm. Vậy cho e hỏi hạch toán chi phí bảo hiểm cho GĐ như thế nào ạ?

Trả lời:

1. Căn cứ, quy định về tiền lương tiền công

Theo khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định:

“Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì không được tính vào chi phí được trừ.”

Vì vậy doanh nghiệp vẫn có thể trả lương, tính bảo hiểm cho GĐ nếu GĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng khi tính thuế thì chi phí tiền lương này không được cho vào chi phí được trừ của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không trả lương, và cũng không muốn theo dõi phần chi phí bảo hiểm này, thì kế toán có thể làm phiếu thu, thu số tiền tham gia bảo hiểm của GĐ công ty để bổ sung vào quỹ bảo hiểm.

 

 

2. Hạch toán tiền bảo hiểm cho giám đốc

TH1: Vẫn tính và trả lương cho GĐ khi GĐ tham gia vào hoạt động SXKD nhưng trừ ra khi tính thuế TNDN

Khi tính các khoản trích theo lương:

Nợ TK 642

Có TK 338

Khi nộp tiền bảo hiểm :

Nợ TK 338

Có TK 111, 112

TH2: Khi thu tiền bảo hiểm từ giám đốc :

Nợ TK 111, 112

Có TK 3383

Khi nộp tiền cho cơ quan bảo hiểm :

Nợ TK 3383

Có TK 111, 112

Bài viết liên quan:

Leave a Comment