Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Giảm mạnh lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp 2018

Giảm mạnh lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp 2018

Thông tư 130/2017/TT-BTC vừa được Bộ tài chính ban hành, sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp!

 

Theo đó, điểm đáng chú ý là giảm mức thu liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể:
– Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/hồ sơ (giảm 100.000 đồng/hồ sơ).

– Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng/hồ sơ (giảm 50.000 đồng/hồ sơ).

 

 

– Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên thu 4,5 triệu đồng (giảm 500.000 đồng).
Thông này hướng dẫn chi tiết hơn về 4 đối tượng được miễn lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC, đồng thời bổ sung thêm một đối tượng miễn phí là doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Thông tư có hiệu lực từ 20/01/2018.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment