Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Kế toán Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Kế toán Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018: Chế độ bảo hiểm đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng có gì thay đổi?

*** Căn cứ:

– Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13

– Điều 2 khoản a, b Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

– Điều 1, Khoản 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13

– Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH13

= > Theo đó:

+++ Trước ngày 01/01/2018 : Lao động thời vụ dưới 03 tháng: Hợp đồng lao động với lao động thời vụ dưới 3 tháng thì doanh nghiệp vẫn không phải đóng BHXH BHYT, BHTN cho người lao động.

 

+++ Từ ngày 01/01/2018 :

– Lao động thời vụ dưới 01 tháng: Hợp đồng lao động với lao động thời vụ dưới 1 tháng thì doanh nghiệp không phải đóng BHXH BHYT, BHTN cho người lao động.

– Lao động thời vụ từ đủ 01 tháng: Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment