Học chứng chỉ kế toán

Luật thuế mới

Cá nhân cho Cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm có phải nộp thuế

Cá nhân cho Cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm có phải nộp thuế

Cá nhân cho Cho thuê nhà, thuê xe và tài sản khác dưới 100 triệu/năm có phải nộp thuế GTGT, TNCN, thuế môn bài?   *Căn cứ: – Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị [...]

Xem thêm
Đăng ký MSTTNCN người phụ thuộc khi nào

Đăng ký MSTTNCN người phụ thuộc khi nào

Các đối tượng giảm trừ người phụ thuộc như thế nào? Quy định cụ thể ở văn bản pháp luật nào? Thời điểm đăng ký MST TNCN người phụ thuộc là khi nào   + Đối tượng phụ thuộc theo Khoản 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 : “Cơ quan chi trả thu nhập [...]

Xem thêm
Chi phí thuê xe cá nhân được tính như thế nào

Chi phí thuê xe cá nhân được tính như thế nào

Thuê xe đối với cá nhân cho thuê xe dưới 100 triệu đồng/năm, > 100 triệu đồng/năm ? *Trường hợp 01: đối với cá nhân không kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/ năm   +Về hóa đơn: Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc cấp hóa đơn do cục thuế đặt in [...]

Xem thêm
Doanh thu cho thuê tài sản nhận trước qua nhiều kỳ

Doanh thu cho thuê tài sản nhận trước qua nhiều kỳ

Doanh nghiệp phát sinh doanh thu cho thuê tài sản nhận trước qua nhiều kỳ kế toán thì xử lý nhứ thế nào? Việc khai báo thuế như thế nào? Hạch toán lên sổ sách ra sao?   Về chế độ kế toán: ***Căn cứ: Điều 79 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ [...]

Xem thêm

Xử phạt vi phạm hành chính kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng [...]

Xem thêm
Quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Quy định  hợp đồng hợp tác kinh doanh như thế nào? Hình thức hợp tác kinh doanh thường hay được các doanh nghiệp sử dụng và là một hình thức gọi vốn, chia sẻ cơ hội cũng như chia sẻ rủi ro một cách hữu hiệu và phù hợp với quy định của pháp luật. [...]

Xem thêm

Mức phạt vi phạm về Báo cáo tài chính và cách khắc phục

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính và các mức phạt tương ứng, lên tới 50tr đồng.    Biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính. Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế [...]

Xem thêm
Chế độ thai sản khi Đóng BHXH ngắt quãng

Chế độ thai sản khi Đóng BHXH ngắt quãng

Tôi đóng BHXH từ tháng 8/2006 đến hết tháng 10/2010. Tháng 11/2010 – 4/2012, tôi không tham gia BHXH bắt buộc. Từ tháng 5/2012 tôi tiếp tục đóng BHXH bắt buộc. Tháng 9/2012, tôi sinh con, vậy thời điểm đó tôi có được hưởng chế độ thai sản không? BHXH trả lời vấn đề này [...]

Xem thêm
Có nên dùng hóa đơn điện tử không

Có nên dùng hóa đơn điện tử không

Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”   Theo Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau: [...]

Xem thêm
Vi phạm hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm

Vi phạm hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm

Trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn sai thời điểm mức phạt chế tài ở văn bản pháp lý nào và mức phạt là bao nhiêu? Xuất hóa đơn như thế nào là đúng quy định văn bản pháp luật?   Ví dụ: Câu hỏi là doanh nghiệp tôi lập phiếu xuất kho ngày 11 [...]

Xem thêm