Học chứng chỉ kế toán

Luật thuế mới

Có nên dùng hóa đơn điện tử không

Có nên dùng hóa đơn điện tử không

Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”   Theo Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau: [...]

Xem thêm
Vi phạm hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm

Vi phạm hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm

Trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn sai thời điểm mức phạt chế tài ở văn bản pháp lý nào và mức phạt là bao nhiêu? Xuất hóa đơn như thế nào là đúng quy định văn bản pháp luật?   Ví dụ: Câu hỏi là doanh nghiệp tôi lập phiếu xuất kho ngày 11 [...]

Xem thêm
Kế toán Xử lý trích lập dự phòng nợ khó đòi

Kế toán Xử lý trích lập dự phòng nợ khó đòi

Quy định và căn cứ để lập dự phòng: Các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi thì làm theo các yêu cầu về chứng từ và hồ sơ đầy đủ theo thông tư sau thì mớ đủ tiêu chuẩn ghi nhận là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ?     [...]

Xem thêm
Thủ tục Thành Lập Doanh Nghiệp mới

Thủ tục Thành Lập Doanh Nghiệp mới

Thành lập doanh nghiệp mới cần chuẩn bị giấy tờ gì? Các bước ra sao?  Mức phí thành lập doanh nghiệp   *** Giai đoạn 01: Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp.   +++ Bước 01: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp để bắt [...]

Xem thêm
14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Những khoản thu nhập không phải tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018. Vậy những khoản phụ cấp nào phải tính BHXH khoản nào không phải tính?   Từ ngày 01/01/2018, thêm nhiều khoản tính đóng BHXH bắt buộc; tuy nhiên, 14 khoản chế độ và phúc lợi sau [...]

Xem thêm
Vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài có phải nộp thuế

Vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài có phải nộp thuế

DN trong quá trình hoạt động có nhâu cầu sử dụng vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài: vậy khoản lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý?  Khoản lãi vay có phải nộp thuế GTGT, TNDN của thuế nhà thầu hay không?   +Về thuế GTGT: *Căn cứ: Thông tư số [...]

Xem thêm
Những điểm mới về Thuế GTGT, TNCN và TNDN có hiệu lực vào T5/2018

Những điểm mới về Thuế GTGT, TNCN và TNDN có hiệu lực vào T5/2018

Thông tư 25/2018/TT-BTC vừa được ban hành với nhiều chính sách mới liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là 04 quy định sau đây. 1. Chỉ được trích khấu hao tài sản cố định vào [...]

Xem thêm
Báo cáo tài chính nộp lại qua mạng có được không

Báo cáo tài chính nộp lại qua mạng có được không

Báo cáo tài chính có được nộp lại không? Nộp lại báo cáo tài chính theo hình thức nào? Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?   1. Báo cáo tài chính sai có được nộp lại không Tại điểm a khoản 5 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ [...]

Xem thêm
Ðối tượng hàng hóa không chịu thuế là ai?

Ðối tượng hàng hóa không chịu thuế là ai?

Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là đối tượng của nhiều loại quan hệ kinh tế – xã hội khác nhau như hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các hợp đồng giữa các tổ chức kinh tế; hàng hoá viện trợ hoàn lại [...]

Xem thêm
Nộp BCTC theo quyết định 48 có phải nộp lại theo TT133?

Nộp BCTC theo quyết định 48 có phải nộp lại theo TT133?

Cục Thuế TP Hà Nội: LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ   Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính và có hiệu lực áp dụng cho năm tài [...]

Xem thêm