Học chứng chỉ kế toán

Luật thuế mới

14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Những khoản thu nhập không phải tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018. Vậy những khoản phụ cấp nào phải tính BHXH khoản nào không phải tính?   Từ ngày 01/01/2018, thêm nhiều khoản tính đóng BHXH bắt buộc; tuy nhiên, 14 khoản chế độ và phúc lợi sau [...]

Xem thêm
Vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài có phải nộp thuế

Vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài có phải nộp thuế

DN trong quá trình hoạt động có nhâu cầu sử dụng vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài: vậy khoản lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý?  Khoản lãi vay có phải nộp thuế GTGT, TNDN của thuế nhà thầu hay không?   +Về thuế GTGT: *Căn cứ: Thông tư số [...]

Xem thêm
Những điểm mới về Thuế GTGT, TNCN và TNDN có hiệu lực vào T5/2018

Những điểm mới về Thuế GTGT, TNCN và TNDN có hiệu lực vào T5/2018

Thông tư 25/2018/TT-BTC vừa được ban hành với nhiều chính sách mới liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là 04 quy định sau đây. 1. Chỉ được trích khấu hao tài sản cố định vào [...]

Xem thêm
Báo cáo tài chính nộp lại qua mạng có được không

Báo cáo tài chính nộp lại qua mạng có được không

Báo cáo tài chính có được nộp lại không? Nộp lại báo cáo tài chính theo hình thức nào? Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?   1. Báo cáo tài chính sai có được nộp lại không Tại điểm a khoản 5 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ [...]

Xem thêm
Ðối tượng hàng hóa không chịu thuế là ai?

Ðối tượng hàng hóa không chịu thuế là ai?

Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là đối tượng của nhiều loại quan hệ kinh tế – xã hội khác nhau như hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các hợp đồng giữa các tổ chức kinh tế; hàng hoá viện trợ hoàn lại [...]

Xem thêm
Nộp BCTC theo quyết định 48 có phải nộp lại theo TT133?

Nộp BCTC theo quyết định 48 có phải nộp lại theo TT133?

Cục Thuế TP Hà Nội: LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ   Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính và có hiệu lực áp dụng cho năm tài [...]

Xem thêm
Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp nào thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Theo quy định Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây: – Hết thời hạn [...]

Xem thêm
Có phải thay đổi hình thức đấu thầu khi dự toán thay đổi?

Có phải thay đổi hình thức đấu thầu khi dự toán thay đổi?

Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 117 Nghị định số [...]

Xem thêm
Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng có mức hưởng và thời gian hưởng

Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng có mức hưởng và thời gian hưởng

Theo quy định tại Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội, mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: – Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% m ức b ình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu th áng li ền kề [...]

Xem thêm
Phương thức giải ngân vốn cho vay ngân hàng nước ngoài

Phương thức giải ngân vốn cho vay ngân hàng nước ngoài

Căn cứ pháp lý về giải ngân vồn ngân hàng   Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín [...]

Xem thêm