Học chứng chỉ kế toán

Luật thuế mới

Ðối tượng hàng hóa không chịu thuế là ai?

Ðối tượng hàng hóa không chịu thuế là ai?

Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là đối tượng của nhiều loại quan hệ kinh tế – xã hội khác nhau như hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các hợp đồng giữa các tổ chức kinh tế; hàng hoá viện trợ hoàn lại [...]

Xem thêm
Nộp BCTC theo quyết định 48 có phải nộp lại theo TT133?

Nộp BCTC theo quyết định 48 có phải nộp lại theo TT133?

Cục Thuế TP Hà Nội: LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ   Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính và có hiệu lực áp dụng cho năm tài [...]

Xem thêm
Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp nào thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Theo quy định Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây: – Hết thời hạn [...]

Xem thêm
Có phải thay đổi hình thức đấu thầu khi dự toán thay đổi?

Có phải thay đổi hình thức đấu thầu khi dự toán thay đổi?

Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 117 Nghị định số [...]

Xem thêm
Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng có mức hưởng và thời gian hưởng

Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng có mức hưởng và thời gian hưởng

Theo quy định tại Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội, mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: – Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% m ức b ình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu th áng li ền kề [...]

Xem thêm
Phương thức giải ngân vốn cho vay ngân hàng nước ngoài

Phương thức giải ngân vốn cho vay ngân hàng nước ngoài

Căn cứ pháp lý về giải ngân vồn ngân hàng   Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín [...]

Xem thêm
Tiền lương dưới 2tr có khấu trừ thuế 10%

Tiền lương dưới 2tr có khấu trừ thuế 10%

Lao động thời vụ có mức lương được trả dưới 2 triệu mỗi lần thì có phải khấu trừ thuế TNCN  không? Nếu không khấu trừ có phải làm bảng cam kết 23/CK-TNCN? Câu hỏi: Công ty tôi làm trong lĩnh vực xây dựng, về phần chi phí nhân công thuê ngoài tôi có làm [...]

Xem thêm
Xử lý thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Xử lý thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Doanh nghiệp có nhu cầu hoặc bắt buộc phải chuyển đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang gián tiếp hoặc ngược lại thì phần thuế giá trị gia tăng của phương pháp trước đó sẽ được doanh nghiệp xử lý như thế nào?   1. Chuyển từ phương pháp tính thuế trực tiếp [...]

Xem thêm
Kế toán Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Kế toán Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018: Chế độ bảo hiểm đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng có gì thay đổi? *** Căn cứ: – Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 – Điều 2 khoản a, b Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 – Điều [...]

Xem thêm
Giảm mạnh lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp 2018

Giảm mạnh lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp 2018

Thông tư 130/2017/TT-BTC vừa được Bộ tài chính ban hành, sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp!   Theo đó, [...]

Xem thêm