Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Mẫu Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Mẫu Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

– Doanh nghiệp nộp sai tờ khai tháng/quý muốn nộp làm cho đúng kỳ kê khai thì phải làm thế nào?

– Cách huỷ hoá đơn đã kê khai với cơ quan thuế?

= > Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

*Link: Tại Đây

 

Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT
– Doanh nghiệp nộp sai tờ khai tháng/quý muốn nộp làm cho đúng kỳ kê khai thì phải làm thế nào?
– Cách huỷ hoá đơn đã kê khai với cơ quan thuế?
= > Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

Bài viết liên quan:

Leave a Comment