Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Mở tài khoản vay ngân hàng Có phải thông báo với cơ quan thuế? DN Không thông báo có bị phạt hay không?

 

*Căn cứ:
– Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

– Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

– Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/09/2015 Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quy định các thông tin thay đổi đăng ký thuế

Đào tạo kế toán tại Bắc Ninh

 

*Theo đó:

– Doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch thanh toán phải làm mẫu PL I-15 nộp cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thay cho mẫu củ 08/MST Quy định này có hiệu lực từ 01/12/2015.

– Trường hợp Doanh nghiệp vay tiền ngân hàng nhưng ngân hàng không giải ngân qua tài khoản tiền gửi thanh toán để trả tiền cho nhà cung cấp mà ngân hàng tự động mở ra một tài khoản tiền vay và giải ngân từ tài khoản vay thì tài khoản sẽ tự động khóa và không sử dụng lại nữa và cũng không có phát sinh giao dịch gì ngoài giao dịch với ngân hàng cho một lần duy nhất thì Công ty không cần phải thông báo cho cơ quan thuế.

*Chi tiết: Công văn số 5385/BTC-TCT ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn giải pháp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp

Bài viết liên quan:

Leave a Comment