Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Mức thu nhập trung bình của lao động 2017

Mức thu nhập trung bình của lao động 2017

Kết quả khảo sát thị trường lao động vừa được Viện Khoa học lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) công bố chiều 26/17 cho thấy nhiều chuyển biến trong mức lương, tuyển dụng cũng như tình hình việc làm của nhóm lao động làm việc theo hợp đồng trong quý 3/2017.

Mức thu nhập bình quân đạt 5,36 triệu đồng, tăng 162.000 đồng (3,1%) so với quý 2/2017 và tăng 434.000 đồng (8,8%) so với cùng kỳ năm 2016.

Tính tương quan về giới, thu nhập bình quân tháng của lao động nữ vẫn thấp hơn lao động nam (5 triệu đồng so với 5,63 triệu đồng) so với quý 2/2017.

Về việc làm, số người tìm được công việc tăng lên so với quý 2/2017 và cùng kỳ năm trước. Đặc biệt trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng và dịch vụ. Cụ thể, số người có việc làm là 53,77 triệu, tăng 365,9 nghìn người (0,69%) so với quý 2/2017 và 496.900 người (0,93%) so với quý 3/2016.

chỉ số phân tích báo cáo tài chính

 

Quý 3/2017, tỉ lệ lao động đang làm việc khu vực thành thị chiếm 31,9% và không tăng nhiều so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Mặc dù số lượng lao động làm công hưởng lương quý 3/2017 cao hơn quý 2/2017 (22,92 triệu người so với 22,84 triệu người) nhưng tỉ lệ lao động làm công hưởng lương giảm nhẹ từ 42,77% xuống 42, 62%.

Dự báo về tình hình việc làm cả năm 2017, ông Đào Quang Vinh cho biết, dự báo tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 6,7% sẽ tiếp tục tác động tích cực đến thị trường lao động.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment