Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "ai có thể tuyên bố phá sản"

Đối tượng có thể bị tuyên bố phá sản là ai?

Đối tượng có thể bị tuyên bố phá sản là ai?

Theo thông lệ trên thế giới thì bất cứ ai (thể nhân hay pháp nhân) miễn là thương gia thì đều có thể bị toà án tuyên bố phá sản. ở Việt Nam chỉ có cơ sở sản xuất kinh doanh nào được pháp luật gọi là doanh nghiệp thì mới có thể bị toá [...]

Xem thêm