Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh"

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 Thông tư 133

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 – DNN theo Thông tư 133. Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ [...]

Xem thêm