Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "báo cáo sử dụng hóa đơn"

Khắc phục Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

Khắc phục Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

  – Do so sót kế toán lập sai báo cáo sử dụng hóa đơn vậy doanh nghiệp có bị phạt không? Mức phạt là bao nhiêu? – Các quy định về mức phạt được thể hiện cụ thể ở văn bản pháp lý nào? Thời hiệu ra sao? Và bắt đầu áp dụng khi [...]

Xem thêm