Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Báo cáo tài chính nộp lại"

Báo cáo tài chính nộp lại qua mạng có được không

Báo cáo tài chính nộp lại qua mạng có được không

Báo cáo tài chính có được nộp lại không? Nộp lại báo cáo tài chính theo hình thức nào? Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?   1. Báo cáo tài chính sai có được nộp lại không Tại điểm a khoản 5 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ [...]

Xem thêm