Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "bhxh giảm trừ gia cảnh"

Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc vợ và chồng

Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc vợ và chồng

Các cặp vợ chồng đều đi làm và có con chung hoặc nghĩa dưỡng bố mẹ già không còn sức lao động vậy mức giảm trừ gia cảnh tính như thế nào? ***Căn cứ: – Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc [...]

Xem thêm