Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chế độ thai sản khi Đóng BHXH ngắt quãng"

Chế độ thai sản khi Đóng BHXH ngắt quãng

Chế độ thai sản khi Đóng BHXH ngắt quãng

Tôi đóng BHXH từ tháng 8/2006 đến hết tháng 10/2010. Tháng 11/2010 – 4/2012, tôi không tham gia BHXH bắt buộc. Từ tháng 5/2012 tôi tiếp tục đóng BHXH bắt buộc. Tháng 9/2012, tôi sinh con, vậy thời điểm đó tôi có được hưởng chế độ thai sản không? BHXH trả lời vấn đề này [...]

Xem thêm