Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang Công ty"

Quy định Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang Công ty

Quy định Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang Công ty

 Cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty thì xử lý như thế nào?   *Trường hợp 01: chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp *Bao gồm: – Tài khoản giám đốc – Tài khoản nhân viên khác trong công ty *Xử lý: [...]

Xem thêm