Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Có nên dùng hóa đơn điện tử không"

Có nên dùng hóa đơn điện tử không

Có nên dùng hóa đơn điện tử không

Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”   Theo Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau: [...]

Xem thêm