Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "công ty trả thay"

Thuế thu nhập cá nhân nước ngoài với công ty trả thay

Thuế thu nhập cá nhân nước ngoài với công ty trả thay

Các công ty Việt Nam có người nước ngoài được cử đến làm việc luôn găp phải vướng mắc trong việc trả thay thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Liệu khi trả thay thuế TNCN cho người nước ngoài thì chi phí này có được tính vào chi phí được trừ không? [...]

Xem thêm