Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT"

Mẫu Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Mẫu Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

– Doanh nghiệp nộp sai tờ khai tháng/quý muốn nộp làm cho đúng kỳ kê khai thì phải làm thế nào? – Cách huỷ hoá đơn đã kê khai với cơ quan thuế? = > Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai *Link: Tại Đây   Công văn xin hủy [...]

Xem thêm