Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Đăng ký MSTTNCN người phụ thuộc"

Đăng ký MSTTNCN người phụ thuộc khi nào

Đăng ký MSTTNCN người phụ thuộc khi nào

Các đối tượng giảm trừ người phụ thuộc như thế nào? Quy định cụ thể ở văn bản pháp luật nào? Thời điểm đăng ký MST TNCN người phụ thuộc là khi nào   + Đối tượng phụ thuộc theo Khoản 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 : “Cơ quan chi trả thu nhập [...]

Xem thêm