Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "đóng bhxh cho giám đốc"

Đóng bảo hiểm cho giám đốc công ty TNHH

Đóng bảo hiểm cho giám đốc công ty TNHH

Công ty không làm lương cho giám đốc nhưng GĐ vẫn phải đóng Bảo hiểm. Vậy cho e hỏi hạch toán chi phí bảo hiểm cho GĐ như thế nào ạ? Trả lời: 1. Căn cứ, quy định về tiền lương tiền công Theo khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, [...]

Xem thêm