Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hàng hóa không có hóa đơn"

Mua hàng hóa không hóa đơn của đơn vị không kinh doanh

Mua hàng hóa không hóa đơn của đơn vị không kinh doanh

+++ Căn cứ hàng hóa không có hóa đơn: – Khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. (Mới nhất từ ngày 6/8/2015: Theo Thông tư 96/2015/TT­BTC ngày 22/06/2015): Mua hàng hóa, nguyên vật liệu của cá nhân không kinh doanh thì làm thế nào để được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi [...]

Xem thêm