Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hóa đơn điện tử"

Quy định mới về Hóa đơn điện tử

Quy định mới về Hóa đơn điện tử

Trước < = 01/11/2018 Nghị định 119/2018 NĐ-CP ngày 12/09/2018- Hiệu lực thi hành: 01/11/2018 về hóa đơn điện tử   – Doanh nghiệp vẫn được đặt in và sử dụng hóa đơn giấy và sử dụng hết hóa đơn giấy nếu đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in *** Sau ngày >= [...]

Xem thêm
Tìm hiểu nội dung trên hóa đơn điện tử hiện nay

Tìm hiểu nội dung trên hóa đơn điện tử hiện nay

Theo Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau: – Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị đinh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ [...]

Xem thêm
Dịch vụ mua và hướng dẫn hóa đơn điện tử online

Dịch vụ mua và hướng dẫn hóa đơn điện tử online

Hóa đơn điện tử là gì?   Theo khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính thì: Hóa đơn điện tử là tập hợp thông điệp dữ liệu về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý bằng phương tiện [...]

Xem thêm
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017

Ngày 12/05/2017, Tổng cục thuế vừa có Công văn 1959/TCT-DNL, hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử như sau: 1. Chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử Trường hợp khách hàng không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, [...]

Xem thêm