Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hóa đơn dn bỏ trốn"

Hóa đơn mua của doanh nghiệp “bỏ trốn”

Hóa đơn mua của doanh nghiệp “bỏ trốn”

Trường hợp sử dụng hoá đơn, chứng từ mua, bán, được coi là không hợp pháp: – Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà thời điểm mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, nhưng cơ quan thuế, [...]

Xem thêm