Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Hoạch toán hàng tồn kho"

Hoạch toán hàng tồn kho

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cách hạch toán hàng tồn kho theo hai phương pháp như sau: a. Phương kê khai thường xuyên (1) Các nghiệp vụ làm tăng giá trị hàng tồn kho trong kỳ, ghi: Nợ TK 151,152..: Hàng tồn kho Nợ TK 133 (nếu có): Thuế giá trị gia tăng được [...]

Xem thêm