Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hoàn thuế gtgt 2019"

Các bước hoàn thuế GTGT điện tử năm 2019

Các bước hoàn thuế GTGT điện tử năm 2019

Năm 2019 là năm bùng nổ về hóa đơn điện tử do vậy rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp hoàn thuế GTGT điện tử Hoàn thuế GTGT điện tử là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã mua hàng hóa số tiền thuế [...]

Xem thêm