Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "kê khai sót hóa đơn"

Hướng dẫn xử lý kê khai sót hóa đơn đầu vào

Hướng dẫn xử lý kê khai sót hóa đơn đầu vào

Kế toán kê khai sót hóa đơn đầu vào có được kê khai bổ sung không hay xử lý thế nào? *Căn cứ  văn bản pháp luật xử lý kê khai sót hóa đơn đầu vào : – Điều 9 Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013 QUY ĐỊNH CHI [...]

Xem thêm