Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "kế tóa tổng hợp chuyên sâu"

Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế chuyên sâu cho người đã biết

Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế chuyên sâu cho người đã biết

Khóa học kế toán tổng hợp chuyên sâu sẽ trang bị đầy đủ các kiến thức kỹ năng cho bạn về nghiệp vụ kế toán: lên sổ sách, lập BCTC, kê khai thuế, quyết toán thuế, thủ thuật cân đối lãi lỗ trên chứng từ thực tế, thực hành trên Excel, phần mềm Fast, Misa… [...]

Xem thêm