Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "kế toán excel"

Các hàm thường dùng trong kế toán Excel để lên sổ sách

Các hàm thường dùng trong kế toán Excel để lên sổ sách

Các hàm thường dùng trong Excel để lên sổ sách, tính lương, làm bảng nhập xuất tồn, quản lý kho, lập các báo cáo kế toán trên Excel 1. Hàm LEFTcác hàm thường dùng trong kế toán excel Cú pháp: LEFT(text,số ký tự cần lấy) VD: LEFT(“ketoanthienung”,6)=”ketoan” LEFT(“ketoanthienung”,14)=”ketoanthienung” VD trên Excel: LEFT(B3,2) 2. Hàm VLOOKUP [...]

Xem thêm
Đào tạo kế toán thực hành trên excel tốt nhất

Đào tạo kế toán thực hành trên excel tốt nhất

Công ty kế toán Hà Nội chúng tôi đã xây dựng lên khóa học Kế toán thực hành trên Excel rất bài bản và chất lượng, làm kế toán trên Excel không bị phụ thuộc vào bất kì phần mềm kế toán nào mà vẫn lên được: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập, [...]

Xem thêm