Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "kế toán trên phần mềm fast/misa"

Đào tạo kế toán trên phần mềm Misa/Fast thực hành thực tế

Đào tạo kế toán trên phần mềm Misa/Fast thực hành thực tế

Khóa học kế toán trên phần mềm Fast Misa tại KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ dạy bạn cách sử dụng phần mềm, cách vào các phân hệ, lập sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính trên Phần mềm kế toán dựa trên chứng từ sổ sách thực tế. Trong khóa học này các [...]

Xem thêm