Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "không phải là người nộp thuế GTGT"

Kế toán mua tài sản của cá nhân

Kế toán mua tài sản của cá nhân

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 3 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau: “3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.” Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 13, Khoản 1 quy định về [...]

Xem thêm