Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "kiểm toán nội bộ"

Hưỡng dẫn quy trình kế toán và kiểm soát nội bộ

Hưỡng dẫn quy trình kế toán và kiểm soát nội bộ

QUY TRÌNH KẾ TOÁN 1/. Thực hiện quy chế thu chi: Bộ phận kế toán cần quy định rõ quy chế thu chi, bao gồm trình tự thực hiện và các chứng từ có liên quan. QUY CHẾ THU CHI a/. Lập chứng từ kế toán: Để việc thu chi được tiến hành nhanh chóng, [...]

Xem thêm