Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Lỗ trên sổ sách kế toán"

Lỗ trên sổ sách kế toán và lỗ theo tờ khai quyết toán thuế

Lỗ trên sổ sách kế toán và lỗ theo tờ khai quyết toán thuế

Chuyển lỗ trong năm có chi phí không hợp lý như thế nào? Chênh lệch thu nhập tính thuế và chuyển lỗ giữa luật thuế và luật kế toán như thế nào?   Về chuyển lỗ theo luật kế toán và luật thuế TNDN *Căn cứ: – Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 [...]

Xem thêm