Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "mối quan hệ sổ đo và sổ hộ khẩu"

Mối quan hệ giữa sổ hộ khẩu quyền sử dụng đất quyền thừa kế

Mối quan hệ giữa sổ hộ khẩu quyền sử dụng đất quyền thừa kế

Mọi người có phản ứng gay gắt về chuyện ghi tên thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ, bởi họ cứ nghĩ có tên trong sổ hộ khẩu thì sẽ đựơc ghi tên trên sổ đỏ. Đây là sai lầm nghiêm trọng trong cách nghĩ và suy diễn vốn đã tồn tại lâu đời, [...]

Xem thêm