Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "mua hàng đơn vị không kinh doanh"

Mua hàng hóa không hóa đơn của đơn vị không kinh doanh

Mua hàng hóa không hóa đơn của đơn vị không kinh doanh

+++ Căn cứ hàng hóa không có hóa đơn: – Khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. (Mới nhất từ ngày 6/8/2015: Theo Thông tư 96/2015/TT­BTC ngày 22/06/2015): Mua hàng hóa, nguyên vật liệu của cá nhân không kinh doanh thì làm thế nào để được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi [...]

Xem thêm