Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "mua hóa đơn của cơ quan thuế"

Tìm hiểu Hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tìm hiểu Hóa đơn mua của cơ quan thuế

* Căn cứ Hóa đơn mua của cơ quan thuế:   –Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP về: + Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế + Điều 12. Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in + Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – Khoản 4 [...]

Xem thêm