Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "nhà thầu nước ngoài"

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý

Công ty nộp thay thuế nhà thầu GTGT, TNDN cho nhà thầu nước ngoài thì có được tính vào phí hợp lý? Văn bản chế tào nào quy định? ***Thuế GTGT và thuế TNDN đối với ngành dịch vụ ***Căn cứ: – Tại Điều 12 & 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ [...]

Xem thêm