Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "nội dung trên hóa đơn điện tử"

Tìm hiểu nội dung trên hóa đơn điện tử hiện nay

Tìm hiểu nội dung trên hóa đơn điện tử hiện nay

Theo Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau: – Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị đinh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ [...]

Xem thêm