Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "nộp thuế theo tháng quý"

Xác định thời gian kê khai và nộp thuế theo tháng quý

Xác định thời gian kê khai và nộp thuế theo tháng quý

1)THỜI GIAN KÊ KHAI THEO THÁNG VÀ NỘP THUẾ THÁNG: Là 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng. Nếu kê khai theo tháng có số thuế GTGT phải nộp thì thời gian kê khai cũng chính là thời gian nộp tiền thuế. Ví dụ: Tháng 1/2015 thì thời gian kê khai thuế GTGT của [...]

Xem thêm