Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Quy Trình Soát Xét Sổ của kế toán"

Quy Trình Soát Xét Sổ của kế toán

Quy Trình Soát Xét Sổ của kế toán

Xoát xét sổ sách cản bản check những điểm chính và phụ Rà soát những điểm cần thiết kiểm tra   1. Kiểm tra thuế TNCN   – Tờ khai quyết toán Thuế TNCN các Năm, Quyết toán thuế TNCN đầy đủ các năm hay không – Hợp đồng lao động từng người,phụ lục hợp [...]

Xem thêm