Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "quyền sử dụng đất"

Mối quan hệ giữa sổ hộ khẩu quyền sử dụng đất quyền thừa kế

Mối quan hệ giữa sổ hộ khẩu quyền sử dụng đất quyền thừa kế

Mọi người có phản ứng gay gắt về chuyện ghi tên thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ, bởi họ cứ nghĩ có tên trong sổ hộ khẩu thì sẽ đựơc ghi tên trên sổ đỏ. Đây là sai lầm nghiêm trọng trong cách nghĩ và suy diễn vốn đã tồn tại lâu đời, [...]

Xem thêm
Quyền sử dụng đất có được trích khấu hao

Quyền sử dụng đất có được trích khấu hao

1. Quyền sử dụng đất có được trích phân bổ hay khấu hao? 2. Trường hợp nào quyền sử dụng đất được trích và phân bổ? 3. Được chế tài ở văn bản pháp lý nào?   *Căn cứ: Tại điểm đ, khoản 2, Điều 4; khoản 1, Điều 9 và khoản 2, Điều 14, [...]

Xem thêm