Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "quyết toán thuế tncn"

Quyết toán thuế TNCN đối với một số trường hợp đặc biệt

Quyết toán thuế TNCN đối với một số trường hợp đặc biệt

1. Tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình DN mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp [...]

Xem thêm
Lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Người nộp thuế cần lưu ý điều gì về  đăng ký mã số thuế của người phụ thuộc hi quyết toán thuế TNCN   1. Thủ tục đăng ký: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc hiện nay được thực hiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013. Theo hướng dẫn của thông tư này, người nộp [...]

Xem thêm
Thu nhập từ kinh doanh,tiền lương công tính thuế TNCN ra sao

Thu nhập từ kinh doanh,tiền lương công tính thuế TNCN ra sao

Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương , tiền công thì kê khai và quyết toán thuế TNCN như thế nào 1. Quyết toán thuế TNCN – Tại khoản 7, Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 – Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày [...]

Xem thêm
Quyết toán thuế TNCN cho NLĐ thay đổi CMND

Quyết toán thuế TNCN cho NLĐ thay đổi CMND

Trong thời gian qua, nhiều người đã thực hiện đổi Giấy Chứng minh nhân dân sang Thẻ Căn cước công dân, cũng như có sự thay đổi do Giấy Chứng minh nhân dân hết hạn. Để giúp các cá nhân nắm bắt và thực hiện việc thay đổi thông tin này trong hồ sơ đăng [...]

Xem thêm
Trường Hợp Ủy Quyền Quyết Toán Thuế TNCN

Trường Hợp Ủy Quyền Quyết Toán Thuế TNCN

Cá nhân có phát sinh thu nhập tại doanh nghiệp thì có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN? Trường hợp nào thì được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay trường hợp nào thì không? *Căn cứ: – Tại khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính và [...]

Xem thêm
Quy định quyết toán thuế TNCN năm nay có gì khác

Quy định quyết toán thuế TNCN năm nay có gì khác

So với các năm thì kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2015 có những cải cách nào, tạo thuận lợi cho người nộp thuế?   Theo quy định, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc [...]

Xem thêm