Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "t vi phạm về Báo cáo tài chính"

Mức phạt vi phạm về Báo cáo tài chính và cách khắc phục

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính và các mức phạt tương ứng, lên tới 50tr đồng.    Biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính. Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế [...]

Xem thêm