Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "tăng giảm lao động"

Thủ tục đóng bảo hiểm lần đầu, tăng giảm lao động

Thủ tục đóng bảo hiểm lần đầu, tăng giảm lao động

Kế toán trẻ làm các doanh nghiệp mới tham gia bảo hiểm lần đầu thường rất hay lúng túng trong việc thực hiện các thủ tục. Ngay cả tăng giảm lượng lao động cũng gây không ít khó khăn cho kế toán mới. 1. Quy định từ ngày 01/01/2015 Theo Điều 43 Luật Việc Làm [...]

Xem thêm