Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "thông tư 200/2014/TT-BTC"

Kế toán các khoản phải thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Kế toán các khoản phải thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cả các khoản nợ, các giao dịch chưa được thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Các khoản phải thu được kế toán của công ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế toán, bao gồm [...]

Xem thêm
Doanh thu bán hàng khuyến mại theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Doanh thu bán hàng khuyến mại theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Các doanh nghiệp có chương trình khuyến mại để cạnh tranh trong việc bán hàng. Vậy khi bán hàng khuyến mại doanh nghiệp phải ghi nhận như thế nào? Đối với doanh nghiệp mua hàng việc ghi nhận doanh thu bán hàng khuyến mại như thế nào? Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 78 quy định [...]

Xem thêm